Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon

Bireylerin bilinçli faaliyetinin yerine geçen kitlelerin bilinçsiz eylemi, içinde bulunduğumuz çağın alametifarikalarından biridir. s. 9

Medeniyetlerin yenilenmesinin kaynağı olarak önem teşkil eden değişiklikler, yalnızca fikirlerde, kavramlarda ve inançlarda devinen değişikliklerdir. s. 15

İlk yapılan telkin derhal sirayet yoluyla bütün zihinlere kendisini kabul ettirir ve hemen yönünü belirler. Telkin olunan kimselerde sabit fikir fiil haline gelmeye hazırdır. s. 19

Deneyim onlara, insanların hiçbir zaman saf aklın kılavuzluğunda hareket etmediğini öğretmemiştir henüz. s. 22

Kendi duygularında uçlara varan kitle yalnızca aşırı duygulardan etkilenir. Kitleyi baştan çıkarmak isteyen bir konuşmacı, şiddetli ifadeleri istismarcı bir şekilde kullanmalıdır. Abartma, onama, tekrarlama ve asla akıl yürütme yoluna başvurmama: Bunlar, kamusal mitinglerde söz alan konuşmacıların bilinen argümantasyon yöntemleridir. s. 52

Yalnızca ilahi bir varlığa tapınıldığında değil; ruhun tüm kaynakları, iradenin tüm boyun eğişleri, fanatizmin tüm taşkınlıkları, zamanla düşüncelerin ve eylemlerin kılavuzu haline gelen bir davanın ya da varlığın hizmetine sunulduğunda da bir dini inanç söz konusu demektir. s. 73

Okul, gençleri hayatlarını kazanmaya hazırlayacağı yerde, onları başarıya ulaşmak için en ufak bir kişisel gayrete lüzum olmayan devlet memurluklarına hazırlıyor. s. 92

Hayatta başarılı olmanın ana şartları; muhakeme, tecrübe, girişim ve karakterdir. s. 94

Bir ülkede gençliğe verilen eğitimin şekli, o ülkenin kaderini önceden görmemizi sağlar. s. 99

Kelimelerin kudreti, zihinlerde canlandırdıkları imgelerden ileri gelir ve gerçek anlamlarından bütünüyle bağımsızdırlar. Bazen, en fazla eylem kapasitesini barındıran kelime, anlamı en kötü biçimde tarif edilmiş olandır. s. 103

Deneyim, bir hakikatin kitlenin ruhuna sarsılmaz bir şekilde yerleştirilmesinde ve fazla tehlikeli bir hal almış yanılsamaların yıkılmasında başvurulacak hemen hemen tek etkili yöntemdir. Bu noktada da deneyimin çok geniş bir kapsamda kazanılmış ve epey sıklıkla tekrar edilmiş olması gerekir. s. 111

Bir devrimin başlangıcı, aslında bir inancın sonudur. s. 116

İnsanlara istediğiniz gibi kötü davranın, milyonlarcasını katledin, peş peşe gelen işgallerin nedeni olun, eğer yeterli ölçüde bir itibara ve onu sürdürmek için gerekli yetiye sahipseniz bunların hepsini de yapma izniniz vardır. s. 121

Kitleler söz konusu olduğunda fikirler, hassasiyetler, duygular ve inançlar, en az mikroplar kadar yoğun bir bulaşıcı niteliğe sahiptir. s. 126

Hiçbir baskı ruhlar üzerine bilinç dışı yapılan baskı kadar gerçek olamaz. s. 144

Dün alkışlanan artistler, yazarlar, yarın ağır şekilde unutulur ve hakarete bile uğrarlar. s. 147

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kinyas ve Kayra II, Hakan Günday

Yaşamak, Yu Hua

Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali