Kendini İyileştirme İşi Nasıl Yapılır?, Nicole Lepera

İnsanın evrimi bilincinin evrimidir. Her şeyde nesnel bilinçle mevcut olmayı görmek ve hissetmek mümkündür. Bu olayı bilimsel ve felsefi yoldan bir tür sisteme oturtma girişimleri bir yere varmaz çünkü insan ayrı olgulardan yola çıkarak bütünün ideasını yeniden kuramaz. s. 7

Gerçek şudur: Çok azımız aslında olduğumuz kişiyle gerçek bir bağlantıya sahibiz, ama başkalarının tüm o kendine ihanet katmanlarının altındaki temel benliğimizi görmesini isteriz. s. 53

Dissosiyasyon (kopma)- sürekli strese maruz kalma ve bunalma nedeniyle çevremizden fiziksel ve zihinsel olarak kopmamızı sağlayan bir başa çıkma mekanizması. Kişi fiziksel olarak orada olsa da zihinsel olarak gitmiştir. s. 68

Hayatlarını çocukları aracılığıyla yaşayan ebeveyn figürlerinin derinlere yerleşmiş ıstıraplı inançları "başarısız" ve bir şekilde yetersiz olduklarıdır ve sıklıkla bu çekirdek inancı çocuklarına yansıtırlar. s. 80

Hepimiz çözülmemiş travmalar taşıyoruz. s. 87

Belli bir düşünceyi defalarca düşünme alışkanlığı beynimizi, sinir sistemimizi ve tüm bedenimizin hücresel kimyasını değiştirir, gelecekte bu düşünce kalıplarının varsayılan olmalarını kolaylaştırır. s. 138

Ne yazık ki çekirdek inançlarımızın çoğunu travmalar şekillendirir. s. 139

İnsan, başkalarına ancak kendine olduğu kadar bağlı olabilir. s. 186

Farklılıklara ve hatta zıtlıklara tolerans göstermeyi öğrenmek duygusal olgunluğun mihenk taşıdır. s. 256

Duygusal olgunluk, duygusal sınırlarınızı anlamanız ve korku veya utanç duymadan bunu başkalarına iletmektir. s. 260

Ebeveynliğin anahtarı kusurlu olmayla barışık olmaktır; özellikte de çocukluk yaralarının insanları memnun etmeye veya aşırı başarıya alıştırdığı bizler için kusurluluğa izin vermek kolay değil. s. 262

Bir ruhun çıkabileceği en cesur yolculuk, kolektif iyileşmenin hizmetinde koruyucu katmanlarımızı soymaktır. s. 294

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kinyas ve Kayra II, Hakan Günday

Yaşamak, Yu Hua

Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali