Bu Bir Günlük Değildir, Zygmunt Bauman


Üstelik yalnızlığa tapsam da tek başınalıktan iğreniyorum. S. 11

Tüketici toplumundaki "eğitim pazarı" bu genel kurala bir istisna teşkil etmiyor. Birçok ülke son on yılda yüksek öğretim kurumlarının sayısında ve öğrencilerin miktarında benzersiz bir büyüme yaşadı. Bu gelişmenin sonucu üniversite eğitiminin ve diplomanın değersizleşmesiyle sonuçlanmaya mahkumdur. S. 99

Online yaşam, bir ilişkiye "girmeyi" çocuk oyuncağı yapıyor; bir ilişkiden çekilmeyi ise inanılmaz derecede basitleştirip giderek zayıflayan, solup sonunda tamamen ilgi eksikliğine teslim olan bir "ilişki"nin içeriğinin kaybolmasını göz ardı etmeyi haince kolaylaştırıyor. S. 133

Sizi bir mikroptan, hızlı, çok daha hızlı bir şekilde öldürecek şey, kederli bir ruhtur. S. 149

Bizimki gibi kapitalist bir toplumda, her şeyin ötesinde mevcut ayrıcalıkların korunması ve müdafaası için; daha sonra da geri kalanları yoksunluktan çıkarmak için eğitilmiş ve amaçları çok, ama kaynakları az olan mezunların yardım ve çare için başvurabilecekleri kimse yok. S. 177

Taşınabilir elektronik günah çıkartma kabinleri ile donatılmış gençler, itiraf toplumunda yasama sanatında eğitim alan ve eğitilen çıraklar sadece. S. 259

Tüketim toplumunun üyesi olmak, ürkütücü bir görev ve asla bitmeyen yokuş yukarı bir mücadele. S. 263


Bu blogdaki popüler yayınlar

Kinyas ve Kayra II, Hakan Günday

Yaşamak, Yu Hua

Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali